Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

Jag har läst villkoren nedan och godkänner dem

 


DATASKYDDSREFERAT

 

Förord

Marko’s Mystics skyddar ditt privatliv när du använder våra tjänster. I detta dataskyddsreferat är det förklarat hur vi behandlar och skyddar dina personuppgifter.

 

För dina personuppgifter svarar

Registerhållare

COMPANY Marko’s Mystics

Adress: Kuoppalantie 55, 43440 Pylkönmäki, FINLAND

E-post: company@markosmystics.fi

FO-nummer: 2595112-8 / Momsnummer: FI25951128

 

SHOP mystics.fi

E-mail: shop@mystics.fi

 

Skäl till sparandet och rättsgrund

Vi samlar personuppgifter för att sköta kundrelationer. Som rättsgrund för behandlandet av personuppgifter är ett avtal mellan oss och därav föranledda lagstadgade förpliktelser. Att ge sina personuppgifter är en förutsättning för att ett avtal ska uppstå. Med andra ord kan du inte beställa produkter från vår internetbutik, om du inte ger dina personuppgifter.

Vi samlar också personuppgifter för marknadsföring. Som rättsgrund för behandling av personuppgifter är samtycke.

Vi gör inga profileringar berörande dig och automatiska beslut.

 

Så här skyddas dina uppgifter

Vi följer EU:s GDPR-Dataskyddsförordningar. Vi använder virusskyddsprogram. Vi använder lösenordsskydd. Vi använder bara pålitliga leverantörer eller samarbetspartners. Uppgifterna används endast för saker som är nödvändiga för att kunna fortsätta verksamheten.

 

Dina prsonuppgifter mottages av

- Vårt företag och dess anställda

- Betalningsförmedlaren, som tar emot betalningen från dig

- Transportföretagen, som transporterar varan till dig

- Bokföraren, som skriver in beställningen i vår bokföring

- Revisorn, som granskar vår bokföring

- IT-företagen, som upprätthåller våra internetsidor

 

Såhär länge bevarar vi dina personuppgifter

Kunduppgifterna bevaras i registret så länge som den registrerade är en regelbunden kund. Efter att kundrelation och köpen har avslutats bevaras personuppgifter

 

- I internetbutiken 5-6 år

- I E-postarkivet 7-8 år

- I boföringsmaterialet 7-8 år

 

Du har följande rättigheter

- Rättighet att granska personuppgifter som berör dig själva

- Rättighet att korrigera uppgifter

- Rättighet att begränsa hanteringen av dina personuppgifter

Du kan till exempel förbjuda marknadsföring eller deras användning endast för att kontrollera dina uppgifters autenticitet.

- Rättighet av avstyrka hantering

Du kan be om, att dina uppgifterinte längre hanteras i de syften, som de har samlats till, men du vill, att vi bevarardem för att formulera eller försvara rättsanspråk. I så fall har vi inte tillstånd att ta bort dina personuppgifter, innan du ger ditt samtycke till detta.

- Rättighet att upphäva samtycke (du kan tex upphäva ditt samtycke till marknadsföring)

- Rättighet att göra klagomål till kontrollmyndigheten

- Rättighet attbli bortglömd”, altså att ta bort uppgifterna från vårt register

Observera, att denna rättighet har du bara, om vi inte har lagstadgade förpliktelser att fortsätta med hanteringen av dina personuppgifter (som boföringslagen). Hanteringen av personuppgifter kan också vara nödvändigt för formulering, framförande eller försvarande av rättsanspråk. Borttagandet av dina uppgifter förhindras, tills de kan tas bort.

 

Direktmarknadsföringsförbud

Om du inte längre vill ta emot meddelanden från oss, kan du be om att få sätta marknadsföringsförbud.

Rättsgrund: Uppfyllande av förpliktelser berörande marknadsföringskommunikationsförbudet och för att jämföra förmåner.

 

Cookies

Cookie är en liten textfil, som vår internetsida sparar i din webbläsare, när du besöker våra internetsidor. När du återkommer till webbsidan nästa gång, meddelar uppgifterna som är sparade i cookien till webbsidan om dina tidigare utförda åtgärder.

Vi använder cookies som hjälp för att analysera trafiken på våra internetsidor och för att förbättra användarupplevelsen. Det kan bland annat hända att det finns information om dina tidigare besök på vår internetsida och information om dina tidigare besök på vår internetsida och information om sidor, som du har öppnat.

När du godkänner användandet av cookies godkänner du också det, att vi samlar information om ditt besök. Om du inte godkänner användandet av cookies i detta syfte, hindras deras användning i webbläsarens inställningar. Cookies som har blivit sparade i din dator kan du också ta bort när som helst. Tilläggsinformation finns det i webbläsarens hjälpavdelning som berör cookies. Observera, att om du inte godkänner nödvändiga cookies, kan du inte längre göra inköp i vår internetbutik.

 

Obligatoriska cookies och funktionscookies

Sådana cookies är obligatoriska, altså de måste användas, så att internetsidorna och deras egenskaper ska fungera rätt. Utan sådana cookies kan du inte göra inköp i vår internetbutik Sådana cookies hjälper till att utveckla internetsidornas användarvänlighet och prestanda, och med hjälp av dem kan man erbjuda olika funktioner.

 

Cookies från tredje part

Den här typeen av cookies är ursprungligen från tredje parter, såsom tjänster i social media. De används huvudsakligen för att integrera innehåll i social media (till exempel Social Plugins) eller analysering (till exempel Google Analytics).

 

Länkar till andra webbsidor

På våra internetsidor kan det finnas länkar till yttre webbsidor. De hör inte till denna praxis. Marko’s Mystics ansvarar inte för andra webbsidors dataskyddspraxis. Länkarna är avsedda endast för att underlätta förflyttning. Markos Mystics ansvarar inte för innehåll som finns eller erbjuds på tredje parters webbsidor. Vi kontrollerar inte, övervakar eller följer material som finns på tredje parters webbsidor och vi ger inga till deras innehåll, autenticitet eller laglighet förenade garantier. Du använder tredje parters webbsidor, som länkarna på våra internetsidor leder till, på eget ansvar. Vid användning av tredje parters webbsidor gäller deras egna användarvillkor och konfidentialitetspraxis.

 

Socialmedia

Marko’s Mystics ansvarar inte för hantering av personuppgifter i Facebook-, Twitter, Instagram- och Pinterest-tjänster utan hänvisar till respektive tjänsters egen dataskyddspraxis.

https://www.facebook.com/legal/terms/customaudience

https://www.facebook.com/business/news/updating-our-product-terms

https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy

 

Såhär får du kontakt med oss

Om du har något att fråga om hanteringen av dina personuppgifter eller om du vill be om deras korrigering, borttagande eller förflyttning, ta kontakt på adressen shop@mystics.fi.

 

När det gäller saker som berör hanteringen av personuppgifetr ges tilläggsinformation också av övervakningsmyndigheten (Dataskyddsfullmäktige, http://www.tietosuoja.fi)

 

Ändringar till detta dataskyddsreferat

Detta dataskyddsreferat kan vid behov uppdateras då och då. Senaste gången som detta referat blev uppdaterat var 22.7.2023.

 

VILLA MYSTICS - Rent a cottage/ Vuokraa mökki/ Hyr en stuga

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?